Thời gian để bạn nộp đơn khiếu nại visa lên tòa AAT để được xem xét lại quyết định của visa của bạn là có giới hạn. Thông thường, thời gian quy định cho việc nộp đơn lên tòa di trú đối với visa bị từ chối (refused) là 21 ngày, với visa bị hủy (cancelled) là 7 ngày. Nếu bạn để quá hạn cho phép thì bạn sẽ mất cơ hội khiếu nại.