Visa của bạn bị từ chối hoặc bị hủy? Đừng lo! Bạn có thể nộp đơn khiếu nại visa lên tòa Phúc Thẩm (Administrative Appeals Tribunal). Hoặc trong một số trường hợp, bạn có thể yêu cầu Di Trú thu hồi quyết định hủy visa.