Tội trồng cần sa ở Úc

Cần sa (cannabis) là loại cây bị cấm ở Úc. Những người tham gia vào các hoạt động trồng cần sa ở Úc như sau sẽ bị phạt tội hình sự:

  • Trồng trọt, cố ý tham gia vào việc trồng trọt cây cấm
  • Buôn bán, cố ý tham gia vào việc buôn bán cây cấm
  • Hoặc sở hữu cây cấm

Hình phạt cho việc trồng cần sa ở Úc sẽ dựa theo số lượng cây cần sa mà bạn trồng, và hồ sơ bị xử ở tòa án địa phương hay tòa án quận. Hình phạt cho tội trồng cần sa sẽ dựa vào số lượng và trồng trong nhà hoặc ngoài trời.

Mức hình phạt cho tội trồng, cung cấp, tàng trữ cần sa

Số lượng Tòa án địa phương Tòa án quận
Số lượng nhỏ 2 năm tù và/hoặc $5,500 tiền phạt 10 năm tù và/hoặc $220,000 tiền phạt
Số lượng truy số 2 năm tù và/hoặc $511,000 tiền phạt 10 năm tù và/hoặc $220,000 tiền phạt
Số lượng thương mại Không thể xử ở tòa địa phương (Local Court) 15 năm tù và/hoặc $385,000 tiền phạt
Số lượng thương mại lớn Không thể xử ở tòa địa phương (Local Court) 20 năm tù và/hoặc $550,000 tiền phạt

 

Hình phạt cho tội trồng cần sa trong nhà. 

Số lượng
Tòa án địa phương Tòa án quận
Số lượng nhỏ 2 năm tù và/hoặc $5,500 tiền phạt 10 năm tù và/hoặc $220,000 tiền phạt
Số lượng truy số 2 năm tù và/hoặc $11,000 tiền phạt 10 năm tù và/hoặc $220,000 tiền phạt
Số lượng thương mại Không thể xử ở tòa địa phương (Local Court) 15 năm tù và/hoặc $385,000 tiền phạt
Số lượng thương mại lớn Không thể xử ở tòa địa phương (Local Court) 20 năm tù và/hoặc $550,000 tiền phạt

 

Mức hình phạt cho tội trồng cần sa trong nhà với mục đích thương mại

Số lượng
Tòa án địa phương Tòa án quận
Số lượng nhỏ Không thể xử ở tòa địa phương (Local Court) 10 năm tù và/hoặc $220,000 tiền phạt
Số lượng truy số Không thể xử ở tòa địa phương (Local Court) 10 năm tù và/hoặc $220,000 tiền phạt
Số lượng thương mại Không thể xử ở tòa địa phương (Local Court) 15 năm tù và/hoặc $385,000 tiền phạt
Số thương thương mại lớn Không thể xử ở tòa địa phương (Local Court) 20 năm tù và/hoặc $550,000 tiền phạt

 

Bảng tính số lượng cần sa trồng trong nhà

Loại cây cấm Số lượng nhỏ Số lượng truy tố Số lượng thương mại Số lượng thương mại lớn
Cây cần sa 5 50 50 200

 

Bảng tính số lượng cần sa trồng ngoài trời

Loại cây cấm Số lượng nhỏ Số lượng truy tố Số lượng thương mại Số lượng thương mại lớn
Cây cần sa 5 50 250 1000

Nếu bạn bị buộc tội trồng cần sa thì phải làm sao?

Với nhiều năm kinh nghiệm về luật hình sự, DNG Lawyers có thể giúp bạn như sau: 

  1. Thương lượng với công tố, cảnh sát hoặc DPP để yêu cầu rút cáo trạng, sửa lại sự thật trong bản cáo trạng, hoặc giảm nhẹ án trong bản cáo trạng.
  2. DNG Lawyers sẽ giúp bạn không nhận tội và đại diện cho bạn ở tòa, thuyết phục tòa rằng công tố không chứng minh được rằng bạn phạm tội.
  3. Nhận tội đúng với những gì bạn nhận nhưng sẽ yêu cãi lại những điểm trong bản cáo trạng không đúng với sự thật để giảm nhẹ tội.
  4. Nhận tội đầy đủ và viết bản tường trình thật thuyết phục để xin tòa án giảm nhẹ tội hoặc không ghi vào lịch sử phạm tội.

Liên hệ DNG Lawyers để được tư vẫn miễn phí