LIÊN LẠC KHẨN CẤP

DỊCH VỤ CHÍNH

Khiếu nại tòa liên bang

Khiếu nại tòa liên bang (Federal Court) cho tất cả các loại visa bị từ chối.

Khiếu nại visa

Khiếu nại tòa phúc thẩm di trú khi visa bị từ chối hoặc bị hủy

Hồ sơ visa phức tạp

Sống bất hợp pháp, hôn nhân phức tạp, giải trình, miễn điều khoản cấm

Visa & Hình sự

Khiếu nại và giải trình khi visa bị huỷ vì phạm tội hình sự

Xin tại ngoại - bail

Xin bail (tại ngoại) sau khi bị cảnh sát bắt giữ vì phạm tội hình sự

Biện hộ tội cần sa

Biện hộ/ bào chữa cho tôi trồng và buôn bán cần sa hoặc ma túy

Biện hộ tội hình sự

Biện hộ/ bào chữa cho tội hình sự như đánh/giết người, bạo hành

Ly hôn chia tài sản

Thực hiện thủ tục ly hôn, chia tài sản hoặc giành quyền nuôi con

NATIONAL HOTLINE

Gọi DNG Lawyers & Migration 24/7

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gửi nội dung tư vấn đến DNG Lawyers

Send message

TIN TỨC LUẬT PHÁP